Knutselen


http://www.poppenwagen.nl
 

VOORWAARDEN GEBRUIK KNUTSELPAGINA.NL (GRATIS)

Door GRATIS gebruik te maken van Knutselpagina.nl, verklaart u akkoord te gaan met onze voorwaarden zoals hieronder vermeld. Als u deze voorwaarden voor gebruik niet accepteert, wordt u verzocht onze site niet te gebruiken. Indien u jonger bent dan 16 jaar dient u altijd toestemming te vragen van de ouders.

GRATIS/RECLAME

Deze site is GRATIS te bezoeken en wordt mogelijk gemaakt door adverteerders op deze site. Adverteerders kunnen zowel reclameboodschappen richten op kinderen, alsmede op ouders aangezien dit ook een grote groep gebruikers zijn van de site. Wel zullen reclameboodschappen van racistische, kwetsende en pornografische karakter worden geweerd! Door het aanbod van de adverteerders blijft het mogelijk om u de site gratis aan te bieden. Door het aanbod van advertenties, kan dit gevolgen hebben voor de afdrukkwaliteit van de kleurplaat of andere materialen die u afdrukt via onze site. U kunt nimmer aanspraak maken op een slechte kwaliteit afdruk via dit gedeelte van de site, aangezien we hier niet verantwoordelijk voor zijn en dit ook grotendeels afhankelijk is van de instellingen van uw eigen PC en printer. Ook zijn de meeste advertenties op afgedrukte kleurplaten en alle andere materialen van de site in kleur en indien u een zwart wit printer heeft, zal de advertentie ook in zwart wit bij u worden afgedrukt.

De redactie behoudt zich altijd het recht voor om bepaalde onderdelen uit het GRATIS gedeelte aan te passen of te verwijderen. U kunt geen enkele aanspraak maken op onderdelen of inhoud van dit GRATIS gedeelte.

BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT GEBRUIK VAN MATERIALEN

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door LOOK@T B.V. Materialen afkomstig van Knutselpagina.nl of van enige andere website die eigendom is van, beheerd wordt door, gelicenseerd wordt door of bestuurd wordt door LOOK@T B.V. mag geen materiaal worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, ge-upload, gepost, verzonden of op enigerlei wijze gedistribueerd. U mag een kopie van het materiaal(kleurplaten en knutselplaten) downloaden op een enkele computer voor uw persoonlijke, niet-commerciŽle gebruik thuis, mits u al het copyright en overige eigendomsrechten intact laat.

Aanpassing van het materiaal of het gebruik van het materiaal voor enig ander doeleinde is een schending van copyright en van andere eigendomsrechten van LOOK@T BV en eigenaars van karakters die worden gebruikt op onze site. In het kader van de Overeenkomst is het gebruik van al dergelijk materiaal op enige andere website of in enige andere netwerkcomputeromgeving verboden. Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen zijn eigendom van LOOK@T B.V. of rechthebbende partijen van karakters die worden gebruikt op de site zoals Disney, Paddington, Bridge Entertainment, etc..

In het geval dat u en kleurplaat of knutselplaat downloadt van de site, wordt u door LOOK@T B.V. een licentie verstrekt voor de afbeelding(en) en gegevens die zijn bijgevoegd. LOOK@T B.V. draagt geen eigendomsrechten van de kleurplaten of knutselplaten aan u over. U bent eigenaar van het medium waarop de kleurplaat wordt vastgelegd, maar LOOK@T en al haar samenwerkende partijen behouden het volledige eigendomsrecht met betrekking tot de kleurplaten, en alle intellectuele eigendomsrechten die deze bevat. U mag de kleurplaten niet herdistribueren, verkopen, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering, in onderdelen splitsen of anderszins reduceren tot een voor mensen waarneembare vorm.

Voor een aantal onderdelen op de website Knutselpagina.nl dien je een aantal gegevens van je te registreren, indien je gebruik wilt maken van desbetreffende service of onderdeel. Hierbij valt te denken aan deelname aan de 'Prijsvraag', 'Doorsturen van Kleurplaten', 'Verzenden van digitale kaartjes' en 'Nieuwsbrief'. Je hebt altijd de mogelijkheid om je gegevens niet vast te leggen; dat betekent dan wel dat je geen gebruik kunt maken van genoemde diensten. Voor het inloggen op Knutselpagina.nl en het afdrukken van kleurplaten is geen enkele registratie verplicht! Onderdelen die je dient in te vullen zijn gemarkeerd met een *, de overige informatie kunt u op vrijwillige basis invoeren.

Indien je gebruik maakt van aanbiedingen via banners of andere onderdelen op de site, die worden aangeboden door een van onze partners, verzoeken wij je vriendelijk om hun privacybeleid goed door te lezen bij het invullen van jouw gegevens.

Als er onjuiste gegevens van jou zijn geregistreerd, zullen we deze na bevestiging van jouw kant aanpassen. Je kunt eventuele wijzigingen via mail (persoonswijzigingen@knutselpagina.nl) doorgeven aan ons.

Knutselpagina.nl kan jouw opgegeven gegevens in combinatie met ons verkregen informatie over jouw gebruik van onze website, onze diensten nog beter laten aanpassen op jouw wensen. Knutselpagina.nl kan cookies toepassen om zodoende jou als gebruiker van Knutselpagina.nl te herkennen en het gebruik van de site te optimaliseren. Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestanden die vanuit een website naar de pc van de bezoeker worden gestuurd. Deze 'cookies' worden gebruikt om jouw als internetgebruiker van een bepaalde website te herkennen en zodoende meer gerichte informatie of advertenties aan te bieden. De cookies maken het zo bijvoorbeeld mogelijk voor ons om te zien of je onze website al eerder hebt bezocht of dat je een nieuwe bezoeker bent. Belangrijke informatie naar de adverteerders van onze website, waarmee we dus weer mogelijk maken om inkomsten te werven en onze diensten gratis te houden. Daarnaast zijn we ook in staat om dezelfde uiting aan jou als gebruiker van onze website te beheersen, waardoor je niet telkens met dezelfde uiting wordt geconfronteerd. Indien je de cookies niet wilt accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om deze cookie uit te zetten. Meer informatie hierover op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.htm

De door jou opgegeven en geregistreerde gegevens worden gebruikt voor desbetreffend onderdeel waarvoor ze geregistreerd zijn. Bijvoorbeeld om jouw gewonnen prijs toe te sturen of om je maandelijks onze gratis nieuwsbrief toe te zenden. Daarnaast kan jouw informatie eventueel gebruikt worden om commerciŽle boodschappen of interessante aanbiedingen van Knutselpagina.nl of een van haar partners specifiek op jouw af te stemmen. Tenzij je aan ons hebt aangegeven dat je niet wenst dat je gegevens daarvoor worden gebruikt. Als je geen prijs stelt op commerciŽle informatie van Knutselpagina.nl, heb je te allen tijde de mogelijkheid om je direct af te melden. Als het gaat om commerciŽle informatie van onze partners, kun je jouw verzoek richten aan deze partner.

Knutselpagina.nl houdt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.

Indien je jonger bent dan 16 jaar, verzoeken we je deze informatie ook aan je ouders te laten zien!

Indien je vragen hebt over onze voorwaarden, kun je je vragen wenden aan:

Knutselpagina.nl
t.a.v. Gebruikersregistratie
Postbus 171
7570 AD OLDENZAAL
E-mail:
privacystatement@knutselpagina.nl

Voor al uw commerciŽle mogelijkheden van kleurplaten en andere materialen van deze site, kunt u contact opnemen met:

Knutselpagina.nl
T.a.v. Peter Acu
Postbus 171
7570 AD OLDENZAAL
Nederland

Tel.: 0541-537 720
Fax: 0541-537 605

E-mail:
acu@lookat.nl

Knutselpagina.nl Copyrights © LOOK@T BV 2005-2010 Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website / uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, en of op welke wijze, zonder voorafgaande schrifitelijke toestemming van de uitgever.