Knutselen


http://www.skelters.nl


     
 
 

Klokken maken - zon

Klokken maken -voetbal

Klokken - VoetballenHert - krododil

Klokken - kerstman

Klokken - Sint en Piet

Klokken - Kikker

Klokken maken - paard

Klokken maken

Klokken maken - lijm

Klokken maken - hart
 
 
 
     
 
 

Knutselpagina.nl Copyrights © LOOK@T BV 2005-2010 Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website / uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, en of op welke wijze, zonder voorafgaande schrifitelijke toestemming van de uitgever.